1
Jauns
ziņojums
Juridiskie pakalpojumi
15 gadi juridisku pakalpojumu tirgū

Kļūdas nekustamā īpašuma darujumos ļoti dārgi maksā.

Atbalsts jebkuriem darījumiem ar nekustamo īpašumu:

Pakalpojuma maksa 1% no darījuma summas, bet ne mazāk ka 300 €.

Atbalsts jebkuriem darījumiem ar nekustamo īpašumu:

Pakalpojuma maksa 1% no darījuma summas, bet ne mazāk ka 300 €.

Процесс юридического сопровождения состоит из нескольких этапов и включает в себя:


  • оценка юридического состояния недвижимости (обременения, залоги, установленные запреты, налоговая нагрузка и т.п.);
  • подготовка и помощь в проведении переговоров с потенциальными приобретателями/продавцами недвижимости для определения оптимальных условий сделки;
  • разработка, согласование, подготовка, коррекция необходимых для совершения сделки документов (договоры задатка, договоры купли-продажи, дополнительные соглашения при необходимости);
  • организация подписания документов сделки и оформления прошения о закреплении прав для Земельной книги у присяжного нотариуса;
  • при необходимости, представление интересов клиента в государственных учреждениях и самоуправлении;
  • подача документов в Земельную книгу.


Konsultācija par dažādiem nekustamā īpašuma darījumu aspektiem (ieskaitot kapitāla pieaugumu no nekustamā īpašuma pārdošanas).

5 (3 votes)